Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz zasady postępowania z plikami cookies.

Przepisy o ochronie danych firmy COBA Polska w internecie.

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważną sprawą. Poniższe przepisy o ochronie danych ukazują sposób w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi w Internecie, jakie informacje zbieramy i analizujemy, jak wykorzystywane i chronione są te informacje oraz jak możecie Państwo wpływać na sposób i zakres użytkowania przez nas tych informacji. Dlatego prosimy Państwa o staranne przeczytanie poniższych przepisów o ochronie danych. W ramach niniejszych przepisów o ochronie danych pojęcia „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy Nt9 , która prowadzi stronę internetową COBA Polska, którą Państwo odwiedzacie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych przepisach o ochronie danych oraz ich aktualizacji w przyszłości. Dlatego prosimy Państwa o regularne zapoznawanie się z aktualną wersją przepisów o ochronie danych. Wchodząc na naszą stronę internetową znajdującą się pod adresem www.cobapolska.pl (dalej zwaną „naszą stroną internetową”) potwierdzacie Państwo, że przeczytaliście niniejsze przepisy o ochronie danych i akceptujecie je.

1. Jaki rodzaj informacji zbieramy? Kiedy je uzyskujemy?

W normalnych przypadkach możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową nie podając żadnych danych osobowych. Gdy jednak chcecie Państwo uzyskać dostęp bez ograniczeń do wszystkich części naszej strony internetowej oraz wszystkich usług oferowanych przez nas, to w niektórych przypadkach musicie Państwo nam przekazać swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, numer telefoniczny, datę urodzenia, adres wysyłkowy, adres do wystawienia faktury oraz informacje o karcie kredytowej. Jeżeli będzie to konieczne, to poprosimy Państwa o udzielenie tych informacji. W zależności od danego przypadku sami Państwo będziecie mogli zadecydować, czy będziecie chcieli przekazać nam te dane, czy też nie. Zastrzegamy, że funkcja sklepu internetowego nie jest obecnie dostępna na naszej stronie internetowej.

2. Kto prowadzi naszą stronę internetową?

Nasza strona internetowa www.cobapolska.pl prowadzona jest przez firmę Nt9, z siedzibą pod adresem: Kwiatowa 12, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru handlowego.

3. Korzystanie przez nas z informacji oraz udostępnianie ich osobom trzecim.

3.1. Dane przekazane nam przez Państwa potrzebujemy w celu zagwarantowania Wam dostępu bez ograniczeń do wszystkich części naszych stron internetowych oraz wszystkich usług, oferowanych przez nas. Po przekazaniu nam przez Państwa Waszych danych poprzez naszą stronę internetową lub pocztą elektroniczną zapisujemy je do pamięci elektronicznej. Danych tych nie będziemy przekazywać obcym osobom trzecim, chyba że okaże się to konieczne do realizacji poniższych celów; zastrzegamy sobie więc korzystanie z tych danych: – w celu zarządzania i prowadzenia naszych stron internetowych, – realizacji Waszych zamówień lub świadczenia usług, zamówionych przez Was, do których realizacji i świadczenia zobowiązaliśmy się.

3.2. Dane, przekazane nam przez Państwa, nie będziemy ujawniać do użytku publicznego, zastrzegamy sobie jednak możliwość wykorzystywania wyłącznie dla naszych celów marketingowych w oparciu o przepisy o ochronie danych oraz mające zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3.3. Informacje na Wasz temat mogą być przekazywane do producenta COBA Europe celem realizacji złożonego przez Państwa zamówienia lub zapytania. Informacje te przekazywane są jednak tylko w ściśle ograniczonym zakresie, koniecznym do wypełnienia konkretnych obowiązków. Również nasi dystrybutorzy zobowiązani są do korzystania z Waszych danych osobowych zgodnego z niniejszymi przepisami o ochronie danych oraz z przepisami prawa.

3.4. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do jakichkolwiek innych niż wyżej wymienione cele, chyba że wcześniej poinformujemy Państwa szczegółowo o innym celu ich przeznaczenia (np. o zamiarze wysłania materiałów marketingowych i reklamowych lub wiadomości drogą elektroniczną), a Państwo wyraźnie wyrazicie na to zgodę.

Jednakże również w takich krajach będziemy postępować z danymi przekazanymi nam przez Państwa zgodnie z niniejszymi przepisami o ochronie danych oraz mającymi zastosowanie przepisami prawa, w tym prawa polskiego.

4. Linki do innych stron internetowych.

W celu umożliwienia Państwu wygodnych zakupów w firmie COBA Polska oraz ułatwienia nawigacji w Internecie, umieściliśmy na naszej stronie internetowej linki do stron internetowych prowadzonych częściowo przez inne podmioty (obce strony internetowe). Dla wszystkich tych linków obowiązuje następująca zasada: nie mamy żadnego wpływu na wygląd oraz treści linkowanych obcych stron internetowych. Dlatego zalecamy Państwu osobne zapoznanie się z przepisami o ochronie danych, obowiązujących dla danej linkowanej obcej strony internetowej, ponieważ z tym zakresie nie obowiązują nasze przepisy o ochronie danych.

5. Pliki cookies i inne technologie.

Podobnie jak większość serwisów internetowych również my używamy na naszych stronach internetowych tak zwanych plików browser-cookies („ciasteczek”). Pliki te używane są wyłącznie w celu uzyskania dla celów statystycznych lepszej orientacji w tym, jakie fragmenty naszej strony internetowej są szczególnie lubiane, jak poruszają się odwiedzający oraz ile czasu spędzają oni w poszczególnych jej fragmentach. Przeważnie przeglądarki internetowe są tak ustawione, że automatycznie akceptują one pliki browser-cookies. Możecie Państwo jednak zdeaktywować tę automatyczną akceptację plików browser-cookies i tak ustawić przeglądarkę internetową, że będzie ona Państwa informować o wysłaniu plików browser-cookies. Proszę mieć jednak na uwadze, że po deaktywacji plików browser-cookies określone funkcje naszej strony internetowej mogą nie być już dostępne. Inne podmioty (obce strony internetowe), które reklamują się poprzez naszą stronę internetową, lub których strony internetowe linkowane są przez naszą stronę, mogą korzystać z własnych plików browser-cookies i podobnych technologii, o czym przekonacie się Państwo po kliknięciu na ich linki. Niniejsze przepisy o zasadach postępowania z plikami browser-cookies nie znajdują zastosowania dla takich stron internetowych i ogłoszeń reklamowych, prowadzonych przez podmioty trzecie.

6. Bezpieczeństwo.

Internet nie jest bezpiecznym medium w sposób absolutny. Pomimo tego staramy się zapewnić ochronę jakości i integralności przekazywanych przez Państwa danych. W tym celu podjęliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ostrożności, chroniące Wasze dane przed dostępem osób nieautoryzowanych oraz przed nielegalnym zastosowaniem, utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

7. Pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych.

W przypadku pytań lub zastrzeżeń, związanych z naszą strategią ochrony Państwa danych osobowych prosimy o kontakt. Państwa zapytanie prosimy kierować nasz adres/nasz numer telefonu: Otrzymacie Państwo bezpłatną informację na temat Waszych danych osobowych przechowywanych w pamięci naszego systemu. Poza tym zawsze macie Państwo prawo do korekty, usunięcia lub zablokowania tych danych. Wchodząc na naszą stronę internetową potwierdzacie Państwo, że przeczytaliście niniejszy regulamin i go akceptujecie. Jeżeli nie akceptujecie Państwo tych przepisów, nie powinniście korzystać z naszej strony internetowej i prosimy Państwa o opuszczenie jej.